Adaptasi Multidimensi

Illustrasi/RMOLLampung
Illustrasi/RMOLLampung

PWI mesti mampu mengikuti era serba digital pelbagai bidang. Hadirnya ketua yang cakap mengadaptasi dinamika multidimensi itu, diyakini akan membawa organisasi wartawan pertama di Indonesia ini menjadi lebih maju dan baik.

Baca:  https://www.rmollampung.id/pwi-butuh-ketua-yang-cakap-mengadaptasi-dinamika-multidimensi